H.NOZAO

メンバー

大阪エリア担当

2014年中途入社。
4年間、京阪エリアサービスに所属し、守口市をメインにアルバイト・社員領域の採用を3年担当。
その後、総合企画グループへ配属され大手派遣会社・物流会社を中心に担当。

  • 委託ドライバー
  • 物流倉庫
  • 商品棚卸
  • 大手顧客担当
  • 関西全域派遣
  • 東大阪派遣
  • フットサル部